X
X
Menü
6. KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜL TÖRENİ 
KAPADOKYA BALON BAKIM A.Ş.

Kapadokya Balon Bakım Merkezi 5 ortaklı olarak 2015 yılında KOSGEB’in İş birliği – Güç birliği desteği ile kuruldu. 12 personeliyle, bölgedeki 25 balon firmasının, 250 adet balonuna SYK (Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetim Kuruluşu) ve F-Bakım Kuruluşu olarak hizmet veriyor.

 

Ülkemizde uçuş yapan tüm Sıcak hava balonlarının bakım ve tamiratlarını yapmaktadır. Sıcak hava balonculuğunda bakım ve uçuşa elverişlilik (yıllık muayene) iş ve işlemlerine yönelik, proje ortakları ve bölgedeki diğer sıcak hava baloncularının sivil havacılık mevzuatına uygun olarak periyodik bakım ve onarım hizmetlerini karşılamaktadır.

 

KOSGEB projesi ile, Türkiye’de sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştiren işletmelerin sıcak hava balonlarına bakım kontrol desteğinin sağlanması, balon uçuşlarında kaza riskinin azaltılması ve güvenli uçuşların yapılması, bölge turizmini olumsuz yönde etkileyecek kazaların önlenmesi; bu amaçla alınacak ortak balon bakım hizmetinin standartlara uygun bir merkez tarafından tek elden gerçekleştirilerek kaliteli hizmetin verilmesi hedeflenmiştir.

 

Sivil Havacılık tarafından; bütün balon işletmelerine 31.03.2015 tarihli yazısında ; hava aracı işleticilerinin ( SHY-MYönetmeliği) 14.05.2015 tarihine kadar işlettiği hava aracının Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi için söz konusu yönetmelik ve talimatın 7. bölümü kapsamında SYK (Sürekli Uçuşa Elverişlilik) onayı alması veya uygun bir şekilde onay almış SYK kuruluşu ile sözleşme yapması, aksi taktirde uçuş yapamayacaklarına dair gelen yazıyla birlikte Balon işletmecilerinin birlikten güç doğar mantığıyla bir araya gelerek SYK ve F-Bakım kuruluşu kurmak fikrinin hayata geçirilmesi sonucunca KOSGEB iş birliği güçbirliği projesi ile KBBM (Kapadokya Balon Bakım Merkezi) kurulmuştur.

 

Kapadokya Balon Bakım Merkezi kurulurken dünya çapında kabul görmüş ve lider konumunda bulunan, sektörde söz sahibi tüm balon üreticilerinden eğitim/kurs / yetki alarak, bu doğrultuda hizmet vermeye başlamıştır. Bakım konusunda KBBM'nin eğitimli, profesyonel ekibiyle her zaman ilerlemeyi ve büyümeyi hedeflemektedir.

 

Türkiye’de faaliyet gösteren sıcak hava balonlarının olası hasar, tahribat, yıpranma, kaza, arıza gibi durumlarda tamir, onarım, bakım ve muayene işlerinin yetkili ve branşında uzman kişiler tarafından en iyi şekilde giderilmesi; uçuş standartlarının en üst düzeyde ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için böyle bir bakım merkezinin kurulması hem sektörün güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından hemde ülke turizmine katkıda bulunmak açısından zaruret olarak görülmüştür.