X
X
Menü
6. KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜL TÖRENİ 
KATEGORİLER

A. KOBİ ÖDÜLLERİ

 

İHRACATÇI  KOBİ ÖDÜLÜ

En az 5 (beş) mali yıl önce kurulmuş, başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50 (elli)’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve kurulduğundan bu yana en az 3 (üç)  farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olmak.

 
İNOVATİF KOBİ ÖDÜLÜ

Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri sonucu mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş ve son üç bilanço döneminde net satış hasılatını %50 (elli) arttırmış olmak.

 
İŞ BİRLİĞİ YAPAN KOBİ ÖDÜLÜ

Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, işletmelerin kurum/kuruluşlarla, büyük işletmelerle veya diğer KOBİ’ler ile bir araya gelerek;  ortak tasarım, pazarlama, tedarik ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi, üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ve/veya yapılan işbirliği ile stratejik bir ürün üretiminin gerçekleştirilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması konularında işbirliği-güçbirliği oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.

 

DİJİTAL  KOBİ ÖDÜLÜ

Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, imalat süreçlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla; büyük veri, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı ve esnek otomasyon sistemleri, robotik sistemler, akıllı sensörler vb. teknolojilere geçiş yaparak, ürün katma değerini ve kalitesini, işletme verimliliği ve karlılığını vb. üst seviyeye çıkarmış olmak.

 

 

B. GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ

 

GENÇ GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ

Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan ve başvuru esnasında 29 (yirmi dokuz)   yaşını doldurmamış girişimci olmak.

 
KADIN GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ

Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan kadın girişimci olmak.

İNOVATİF GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ

Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan ve yenilik fikri/projeleri/faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün/hizmet üreten/geliştiren/iyileştiren veya yeni üretim teknolojileri geliştiren/iyileştiren, belirli bir pazar payına ulaşmış girişimci olmak.

 

 

Dosyalar
kk
İndir