X
X
Menü
6. KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜL TÖRENİ 
SÜREÇ NASIL İŞLER ?

 

Başvurular, belirlenen kriterler üzerinden sistem tarafından değerlendirilir ve puanlanır. KOSGEB Müdürlüğü seçilen işletmelerin sistem puanlarını ve sisteme yükledikleri bilgi ve belgeleri inceler. Başvurular ülke genelinde alınacak olup,  sistemsel değerlendirme İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ile 12 bölge özelinde yapılacak olup, 12 bölgenin her bir kategori bazında en yüksek sistem puanını alan 5 (beş) başvuru belirlenecektir. KOSGEB Müdürlükleri seçilen sisteme yükledikleri bilgi ve belgeleri inceler. Sistem üzerinden onaylanan başvurular Komisyon Değerlendirmesine iletilir. Değerlendirme "Değerlendirme Komisyonu" tarafından 3'er kişilik 7 ayrı komisyon şeklinde yapılacaktır.

 

Bu komisyon tanımlanan kriterlere göre bölge birincilerini belirleyecektir. Bölgesel Değerlendirmede 12 bölgede 1. olan başvurulardan; kategori bazında toplam puanı en yüksek olan 3’er başvuru belirlenecek ve Değerlendirme Jürisi marifetiyle ödüllendirilecek işletmeler seçilecektir.